KUTSU SANGEN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sangen Oy:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle.
Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen nojalla kuuluvat asiat.

Varsinainen yhtiökokous pidetään etäkokouksena 21.9.2022 klo 17.00-18.00. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle osoitteeseen info@sangen.fi viimeistään 14.9.2022 mennessä. Linkki etäkokoukseen lähetetään sähköpostitse ennen varsinaista kokousta.

Seuraavat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön internetsivuilla sekä on asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa:
1) Viimeinen tilinpäätös
2) Tilintarkastuskertomus

Tämä kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostilla niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen yhtiölle, aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus
Sangen Oy