ARVOISA SIJOITTAJA – HALUAMME SINUT MUKAAN

Osakeanti on päättynyt

Kiitos uusille ja vanhoille osakeantiin osallistuneille!

Kutsu Sangen Oy:n yhtiökokoukseen

KUTSU SANGEN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sangen Oy:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen nojalla kuuluvat asiat.

Varsinainen yhtiökokous pidetään etäkokouksena 30.9.2021 klo 15.00-16.00. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle osoitteeseen info@sangen.fi viimeistään 24.9.2021 mennessä. Linkki etäkokoukseen lähetetään sähköpostitse ennen varsinaista kokousta.

Seuraavat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön internetsivuilla sekä on asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa:
1) Viimeinen tilinpäätös (2020)
2) Tilintarkastuskertomus (2020)
Asiakirjat löytyvät Dokumentit sivulta.

Tämä kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostilla niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen yhtiölle, aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus
Sangen Oy

 

Jaa