Osakeanti: lähde sijoittajaksi

Perustiedot

  • Nimi: Sangen Oy osakeanti
  • Osakemäärä (kpl): 1.00–10 000.00
  • Osakkeen hinta (€): 60.00 €
  • Annin omistusosuus: 0–10 %
  • Valuaatio (€): 6 000 000.00 €
  • Hakemustyyppi: Osakeanti
  • Kierros loppuu: 31.12.2020
  • Antikuvaus: Lämmin kiitos kiinnostuksesta Sangen Oy:n osakkuuteen ja Tornion Panimon omistajuuteen.
Osta osakkeita

Tornion Panimo on noussut kannattavaksi vuoden 2019 tilikauden aikana. Se on loistava saavutus tiukasti kilpaillussa pienpanimokentässä. Tarjoamme nyt mahdollisuutta Sangen Oy:n osakkuuteen ja tulla näin Tornion Panimon omistajaksi.

Tornion Panimon ja Sangenin yhteenlaskettu liikevoitto 2019 oli 6,7 %. Kolmantena varsinaisena toimintavuotena se on erittäin hyvä saavutus. Vertailuksi Suomen pienpanimoiden liikevoitot olivat vuonna 2018: Laitilan Wirvoitusjuomatehdas 7,9 %, Nokian Panimo 10,3 %, Pyynikin käsityöläispanimo –15,1 %, MBH Breweries (Saimaan Juomatehdas / Malmgårdin Panimo) –3,1 %, RPS Brewing –34,5 %.

Koronavirus on hankaloittanut merkittävästi ravintola-alan ja juomateollisuuden tilannetta. Tilanteen oletetaan normalisoituvan heinäkuuhun mennessä. Tornion Panimo on pienpanimoista poikkeava, sillä suuri osa myynnistämme suuntautuu päivittäistavarakauppoihin. Vaikka ajat ovat tällä hetkellä erityisen haastavat, niin siitä huolimatta Tornion Panimo valmistautuu anti- ja muiden rahoitusten turvin kehittämään liiketoimintaansa vahvan kasvun turvaamiseksi.

Investointien avulla pyrimme turvaamaan kasvun jokaisella tuotesegmentillä. Tarkempi investointiaikataulu riippuu kerätystä pääomasta. Kasvun toteutuessa suunnitellusti panimo tulee olemaan Suomen yksi suurimmista pienpanimoista.

Liikevaihto kasvoi

Tornion Panimon liikevaihto kasvoi tilikaudella 2019 22,3 %. Kannattavuus pysyi hyvänä bruttokatteen säilyessä noin 70 %:n tasolla. Koska myynnin kasvu pystyttiin tekemään lisäämättä henkilökuntaa, parani käyttökate (Ebitda) reilusti saavuttaen hyvän noin 15 % tason. Koko vuoden tulos nousi ensimmäistä kertaa positiiviseksi. Panimo pystyy edelleen kasvamaan lisäämättä merkittävästi resursseja, joten ennusteen mukaisessa kasvussa myös käyttökate (Ebitda) sekä tulos paranevat edelleen.

Panimo on ollut käyttökatteen osalta kannattava seitsemän kvartaalia (21 kk:tta) putkeen aina Q4/2019 saakka. Investoinnit kohdistuvat muun muassa uuteen tislaamoon. Nykyisen tislaamon kapasiteetti ei riitä tuottamaan tisleitä kasvavaan ginin ja ginistä valmistettujen lonkeroiden kysyntään. Lisäksi uudella tislaamolla on mahdollisuus valmistaa korkealaatuisia tisleitä, kuten viskejä ja rommeja.

Toinen merkittävä investointi on moderni suodatusjärjestelmä, joka pidentää oluen maun säilyvyyttä jopa vuodella. Kolmantena tavoitteena on myyntiverkoston laajentaminen Etelä-Suomeen sekä ulkomaille. Näillä toiminnoilla varmistamme liikevaihdon kasvun ja parannamme kannattavuutta edelleen.

Kasvaja-sertifikaatti

Vaikka Sangen Oy on tuottanut voittoa, niin osinkoja ei vielä tässä vaiheessa ole syytä jakaa. Haluamme kasvattaa Tornion Panimon toimintaa oikeilla investointikohteilla, jotka tähtäävät entistä kannattavampaan liiketoimintaan. Tavoitteena on myös avata myöhemmin kauppapaikka osakkeiden myyntiin ja ostoon.

Tornion Panimo sai kesällä 2019 Kasvaja-sertifikaatin. Sitä tarjotaan vain noin 0,5 prosentille suomalaisista yrityksistä. Kasvaja-sertifikaatin myönnetään, jos liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu on ylittänyt päätoimialan keskitason vähintään kymmenellä prosenttiyksiköllä viimeisten kolmen mittausvuoden aikana. Sertifikaatin taustalla olevan yritysluokituksen tuotti Alma Talent.

Nyt käynnistyvässä annissa uusia osakkeita on jaossa 10 000 kappaletta (60 € / osake). Annin maksimimäärä on yhteensä 600 000 €, joka on 10 % Sangen Oy:n osakemäärästä.

Osta osakkeita